ชมรมอนุรักษ์รถโบราณจังหวัดเลย(mc เมืองเลย)ร่วมกับชมรมอนุรักษ์รถโบราณกระทิงดำ(Back Bull)
ขอเชิญร่วมงานผีตาโขน Thailand Classic # 2 ในระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2550 ณ วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย ต.โคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย
วัตถุประสงค์
- เพื่อหารายได้สมทบทุนพัฒนาโรงเรียนในชนบท ณ โรงเรียนเย็นศิระ ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย
- เพื่อเชิญชวนสมาชิกชมรมรถโบราณมาเที่ยวงานประเพณีบุญ หลวงและการละเล่นผีตาโขนประจำปี 2550 นี้
- เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างชมรม
กำหนดการ
วันที่ 23 มิถุนายน 2550
เวลา 10.00 น. ชมขบวนแห่ผีตาโขนในตัวเมืองด่านซ้ายตามอัธยาศัย
15.00 น. เจอกันที่จุดนัดหมาย ณ วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย
17.00 น. ร่วมรับประทานอาหารเย็น
18.00 น. ชมการประกวดรถประเภทต่างๆ
- ประเภทรถผู้ชาย 2 ท่อ เดิมๆ 1 รางวัล
- ประเภทรถผู้ชาย 1 ท่อ เดิมๆ 1 รางวัล
- ประเภทรถครอบครัวไฟต่ำ เดิมๆ 1 รางวัล
- ประเภทรถครอบครัว เดิมๆ 1 รางวัล
- ประเภทความคิดสร้างสรรค์ 1รางวัล
- รางวัลมาไกลที่สุด 1 รางวัล
- รางวัลมาเยอะที่สุด 1 รางวัล
19.00 น. เริ่มพิธีการบนเวที
- ประธานกล่าวเปิดงาน
- ชมการประกวดมิสผีตาโขน
- แลกของที่ระลึก
- ประมูลของเพื่อหารายได้สมทบทุนพัฒนาโรงเรียนในชนบท
- ชมวงดนตรี
24.00 น. แยกย้ายพักผ่อน
วันที่ 24 มิถุนายน 2550
เวลา 08.00 น. ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณจัดงาน
08.30 น. ร่วมรับประทานอาหารเช้า+กาแฟ
09.00 น. รายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายมอบให้ชมรมอาสาครุศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อสมทบทุนพัฒนาโรงเรียนในชนบท ณ โรงเรียนเย็นศิระ ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย
10.00 น. สมาชิกที่มาร่วมงานเดินทางกลับโดยสวสดิภาพ

ติดต่อสอบถาม คุณโจ 0810535000 คุณเบียร์ 0891735137 คุณเอ้ 0895748568