อย่างว่าแหละคับยังม่ายด้ายเปี่ยนเปนซีดีไอแต่อยากติ ดวัดรอบไฟฟ้าของรดมอไซที่ติดกันอยู่จะติดด้ายหรือไม่ ครับช่วยทีนะคับบบขอบคุณครับ