พี่อัจครับ ขอรูปเพิ่มเติมด้วยครับบบบ
แล้วก้อขอรูปคันสีเขียวที่No-Bookที่ขาย20000ด้ วยครับ
ผุหรือป่าวครับบบบบบบบบบบ