วันเสาร์ที่
9มิ.ย.50
นี้จะทำการรวมตัวชาว
าสสิ
แถว หนองแขม เพื่อจะทำการรวบรวมปรึกษาปัญหาต่างๆและเก็บภาพ
จุดรวมที่
ปั๊มแจ๊ด เพรชเกษม81
เวลาประมาณ
1ทุ่มไปถึง...
ผู้ใดสนใจ
โทร0852504169 ติดต่อ ป๊อด