เรื่องทะเบียนว่าไงมังคับตอบด้วยพี่ ทะเบียนมันจะขาดแล้วคับ