พี่อัจเรื่องทะเบียนว่ายังไงมังคับ ทะเบียนมันจะขาดอยู่แล้วคับem89