เรื่องขอเปิดบอร์ดย่อยของกลุ่ม เมื่อวันที่14/12/48 เวลา 11:58 น ผมได้โอนเงินไป 200 บาท เป็นค่าสมักสมาชิกชื่อ "highway" 100 บาท และค่าขอเปิดบอร์ดย่อยของ"กลุ่ม Highway Oxide Vintage Bike Club" 100 บาท ผมรบกวน webmaster ช่วยเปิดไว้ใน Community Other Clubs ได้ไหมครับเพราะสมาชิกในกลุ่มอยู่กันหลายจังหวัดมากไ ม่รู้ว่าจะเลือกโซนภาคไหน แต่ถ้าไม่ได้ก็เปิดไว้ที่ภาคกลางก็ได้ครับ ขอบคุณมากครับ