คือว่าc65ไฟธรรมดา มันมีเต้าตรงที่ใส่โช๊คด้านบนป่าวครับ