.....สวัสดีครับ...ชมรมนครชากังราว คลาสสิค..ขอดเข้ามาทักทายครับ.....คงได้พบกันครับ... . em19em19em19em19em19