ยินดีด้วยกับ บอร์ด ของตัวเอง /\2 แล้วเมื่อไหร่จะจัดงานสักที กระหายไปงานสตูลมาก กกกกกกกกกก รอข่าวดีอยู่นะ