*ขายตามสภาพ *

รถเบ็นซ์ รุ่นหางปลาตากลม

- รถซื้อมาหลายปีแล้ว ราคาตอนซื้อ 65,000 บาท

- ค่าทำสี ปะผุ วายริ่งสายไฟ ช่วงล่าง หมดไป ประมาณ...

More...