ขายรถเฟียต 125 สภาพตามรูปขับกลับได้เลย สภาพตามรูปปะผุทำสีมาแล้วแต่ก็สามสี่ปีแล้วสีเริ่มด้ านๆแล้ว ทะเบียนมีต่อได้แต่โอนไม่ได้เจ้าของตาย รถขับดี...

More...