ThaiScooter.Com Forums - loong-sawasdee - Blogs
    
View RSS Feed

loong-sawasdee

 1. มาอนุรักษ์ภาษาไทยกันครับ

  เราเป็นคนไทย เราควรรักและหวงแหนความเป็นไทยและรักภาษาไทยของเรา กล่าวคือ ควรใช้ให้ถูกต้อง อย่าใช้ภาษาพูดมาเป็นภาษาเขียน หรือใช้ตามใจตนเอง การใช้ภาษาให้ถูกต้องเรียกว่า"อนุรักษ์ภาษาไทย" การใช้ภาษาไทยในอินเตอร์เนตนั้นถ้าส่งข้อความไปแล้ว ควรอ่านให้จบด้วย ถ้าพบว่ามีผิดพลาดก็ควรแก้ไขนะครับ

  วันนี้ขอเสนอคำที่ถูกต้องคำหนึ่ง ดังนี้ครับ

  - กรุงเทพฯ = หมายถึงกรุงเทพมหานคร ถ้าใช้ว่ากรุงเทพ = ธนาคารกรุงเทพ,มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  สรุป ถ้าใช้อย่างสั้นๆ ต้องมีไปยาลย้อย ...
  Categories
  Uncategorized