เก้าอี้เปียนโน - Blogs - ThaiScooter.Com Forums
                                
View RSS Feed

americanantiques

เก้าอี้เปียนโน

Rate this Entry
ของเก่า ที่นั่งทำจากกำมะหยี่สีแดงส้ม ขาเป็นเหล็กทั่งสามด้าน และตรงกลางเป็นไม้หมุนได้ และทีนั่งสามารถ ยกออกได้ นำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา เก่าประมาณ 50 ปี
สูง 24 นิ้วกว้างประมาณ 18นิ้ว
4200 baht
รูปขนาดเล็ก รูป    

Submit "เก้าอี้เปียนโน" to Digg Submit "เก้าอี้เปียนโน" to del.icio.us Submit "เก้าอี้เปียนโน" to StumbleUpon Submit "เก้าอี้เปียนโน" to Google

Comments