ขาย Underground หลายคู่ !! และ VANS MADE IN USA. - Blogs - ThaiScooter.Com Forums
                                
View RSS Feed

mim2536

ขาย Underground หลายคู่ !! และ VANS MADE IN USA.

Rate this Entry
อ้างอิง ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ mim2536 อ่านข้อความ
1.ขาย Underground Made in England สีแดงเชอร์รี่ SZ.5 UK 2800บาท

2.
ขาย Underground Made in England ลายเชกูวารา มี2คู่ มี SZ.5 UK 2800 บาท และ SZ.10 3200 บาท

2.
ขาย Underground Made in England ลายแผนที่ SZ.7 UK 3000 บา่ท

3.
ขาย Underground Made in England SZ.5 UK 2800 บาท

4. VANS MADE IN USA. SZ.9 3200 บาท

* ถ้าไม่ชอบหุ้มแข้งนำไปตัดได้ที่ร้านซ่อมรองเท้าได้น่ ะจ้ะ *

โทร. 080-214-2455 มิ่ม (ทรู)

Submit "ขาย Underground หลายคู่ !! และ VANS MADE IN USA." to Digg Submit "ขาย Underground หลายคู่ !! และ VANS MADE IN USA." to del.icio.us Submit "ขาย Underground หลายคู่ !! และ VANS MADE IN USA." to StumbleUpon Submit "ขาย Underground หลายคู่ !! และ VANS MADE IN USA." to Google

Tags: ไม่มี Add / Edit Tags
Categories
Uncategorized

Comments