ThaiScooter.Com Forums - หวงเฟยหง - Blogs
    
View RSS Feed

หวงเฟยหง

  1. ---------ถึงต้าเชียงใหม่

    อ้างอิง ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ หวงเฟยหง อ่านข้อความ
    คับ ผมก้อไม่อยากมีปัญหากับไครทั้งนั้น แต่งานนี้ ผมเข้าเนื้อด้วย โดนด่าเพราะรับโอนไห้ รู้งี้ขายตามสภาพดีกว่า
    Categories
    Uncategorized