ThaiScooter.Com Forums - webmaster - Blogs
    
View RSS Feed

webmaster

  1. ปรัชญาจากไวโอลิน

    ปรัชญาจากไวโอลิน

    นักไวโอลินระดับเซียนคนหนึ่งเคยบอกผมว่า ไวโอลินที่ดีนั้นจะได้ตำแหน่งวางนิ้วพอดีเป๊ะ ให้เสียงใสกังวานจนสะดุดหู นี่คือข้อแตกต่างระหว่างไวโอลินราคาสองพันบาทกับไวโอ ลินตัวละสองแสนบาท แต่ไม่ทุกคนที่ฟังออก!

    ไวโอลินเป็นเครื่องดนตรีที่บอบบาง แผ่นไม้บางเชื่อมกันด้วยกาวเท่านั้น จึงต้องดูแลรักษาต่อเนื่องสม่ำเสมอ ไม่ให้ถูกความชื้นกับแดด ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำลายหรือลดคุณภาพไวโอลิน

    เขายังสอนผมว่า ภายในไวโอลินชั้นดีทุกตัว สลักชื่อคนสร้างสรรค์งานไว้บนผิวไม้ภายใน ...