ThaiScooter.Com Forums - mo มวกเหล็ก - Blogs
    
View RSS Feed

mo มวกเหล็ก

 1. 15-16ธันวาคม2555 ไฟตากลมคนตาหวานคลาสสิคเพื ่อการกุศล ครั้งที่ 3

  แนบเอกสาร 3763453
  ชมรมรถโบราณ
  MO Classic Cycle มวกเหล็ก
  15 ธันวาคม 2555
  ณ. ติดกับ เวลี่การเด้น รีสอร์ท มวกเหล็ก จ. สระบุรี ที่เดียวกับงาน(กลุ่ม เหนือเมฆกลางดง)
  ขอเชิญพี่น้องชาว MC คลาสสิค บิ๊กไบท์ และทุกท่านร่วมงาน ไฟตากลม คนตาหวาน เพื่อการกุศลครั้งที่ 3
  วัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้
  - เพื่อนำเงินส่วนหนึ่งไปพัฒนาโรงเรียน
  - เพื่อรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย เปิดไฟใส่หมวก
  - เพื่อรวมชมรมคลาสสิคหลายจังหวัดให้มาแลกเปลี่ยนความเ ห็นและความสร้างความสามัคคีและมิตรภาพ ...
  Categories
  Uncategorized