ThaiScooter.Com Forums - Uncategorized - Blogs
                                
View RSS Feed

Uncategorized

Entries with no category

 1. การเลือกซื้อเลนส์

  มีคนมาปรึกษาผมเรื่องจะซื้อเลนส์อยุ่มาก ผมก็เลยลองเขียนบทความนี้มาให้ลองอ่านกันนะครับ

  ประเภทของเลนส์
  1.นอมอล คือ เลนส์ ระยะช่วงสายตาคนเราอยู่ที่ช่วง 18-55 หรือแบบฟลูเฟรม ที่ 24 -70
  2.เทเล คือ เลนส์ระยะไกล ถ่ายซูม
  3.วาย คือ เลนส์มุมกว้าง
  4.ฟิก คือ เลนส์ ที่ กำหนดระยะที่ตายตัว เราต้องเดินหาระยะเอาเอง แต่เลนท์ชนิดนี้ ภาพจะออกมาใสมากและหลังละลายสวย เหมาะกับการถ่าย บุคคล
  5.มาโคร เลนส์ที่เหมือนแว่นขยาย ที่สามารถส่องจุดเล็กๆให้เห็นชัดเจนขึ้น
  6.เลนท์อื่นๆ ...
  Categories
  Uncategorized