ThaiScooter.Com Forums - Uncategorized - Blogs
                                
View RSS Feed

Uncategorized

Entries with no category

 1. VESPA LAND Service บริการซ่อมรถนอกสถานที่จัด หาอะไหล่ทั้งเก่าและใหม่

  อ้างอิง ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ thepbangkok อ่านข้อความ
  มาอัฟให้ ครับ คิวรถปี 54 ยังไงเอามาลงให้เผื่อๆพี่น้องอยากจะทราบคิวครับ ...
  1.คุณ ยุพิน และ Jason สั่ง 2 คันคันนึงส่งออกไปต่างประเทศ..
  2.น้องจั้ม นัฐวัฒน์.
  3.น้องศักรินทร์.
  4.น้องพุฒิพงศ์.
  5.น้องชิษณุุ.
  6.น้องพรเทพ.
  7.Mr.Leo คันนี้ส่งไป Switzerland.
  8.น้องสุวัฒน์.
  9.จักรพงศ์.
  10.รักการ.
  11.กฤษฏา.
  สรุปรายชื่อดังกล่าวก็จะทยอยไปครับ..ก็ขอให้ใจเย็นๆน ะครับ..
  Categories
  Uncategorized