ThaiScooter.Com Forums - Uncategorized - Blogs
                                
View RSS Feed

Uncategorized

Entries with no category

  1. “Jungceylon Phuket Scooter Party 4 เลื่อนเป็นวันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2553

    [ผมในนาม Phuket Scooter ขอแสดงความเสียใจสำหรับพีน้องชาวใต้ทุกท่าน ที่ได้รับผลกระทบกับเหตุการณ์น้ำท่วน และพายุในครั้งนี้คับ ขอเป็นกำลังใจให้นะครับ ...และทางชมรม ได้ช่วยกันรวบรวมสิ่งของต่างๆ ที่จะสามารถช่วยเหลือพี่น้องเราในครั้งนี้ได้จำนวนนึ ง ...และได้ส่งไปช่วยเหลือพีน้องของเราแล้วครับ...และย ังจะชาวยเหลือต่อไป................................ ...........และจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทางชมรม จึงจะขอเลื่อนการจัดงาน “Jungceylon Phuket Scooter Party 4” ไปในวันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2553

    ...
    Categories
    Uncategorized