Thaiscooter.com - Bangkok Motorbike Festival 2013
    
 • Bangkok Motorbike Festival 2013

  Bangkok Motorbike Festival 2013  งานมหกรรมรถจักรยานยนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอ เชียตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมกับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตรา Chang, นิตยสาร Fast Bikes Thailand, หนังสือพิมพ์ M2F,ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และค่ายรถจักรยานยนต์ชั้นนำของเมืองไทย ขอท้าผู้มีทักษะการขับขี่มอเตอร์ไซค์ยอดเยี่ยม ร่วมประชันฝีมือในเกมแห่งความท้าทาย “BMF GYMKHANA 2013” การแข่งขันขี่สลาลมครั้งแรกในประเทศไทย ที่พร้อมระเบิดความมันกันถึง 3 รุ่น 3 สไตล์ ชิงโล่เกียรติยศและรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย มูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท ด่วน…รับจำนวนจำกัดเพียง 200 คัน เท่านั้น!!  เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 18 มกราคม 2556

  รุ่นการแข่งขัน แบ่งเป็น 3 ประเภท ตามขนาดเครื่องยนต์ ดังนี้

  1. รุ่น G-1 สำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเครื่องยนต์ไม ่เกิน 150 ซีซี

  2. รุ่น G-2 สำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเครื่องยนต์เก ิน 150 ซีซี แต่ไม่เกิน 600 ซีซี

  3. รุ่น G-3 สำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเครื่องยนต์ 600 ซีซี ขึ้นไป  เงื่อนไขในการสมัคร

  1. ผู้เข้าแข่งขัน

  - มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

  - ไม่จำกัดเพศ สัญชาติ และการศึกษา

  - ต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ประเทศไทย (ที่ยังไม่ขาดอายุ ณ วันที่เข้าร่วมแข่งขัน)

  - ต้องเป็นเจ้าของรถอย่างถูกต้องตามกฎหมายไทยเท่านั้น

  2. รถที่ใช้ในการแข่งขัน

  - ต้องเป็นรถที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามที่กฎหมายไทยระบุ ไว้

  - สภาพรถถูกต้องตามที่กฎหมายไทยกำหนด

  - รถจักรยานยนต์ 1 คัน ต่อผู้สมัคร 1 คน  วิธีการสมัคร

  ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ตามลิ้งค์ด้านล่างพ ร้อมระบุประเภทในการแข่งขันให้ชัดเจน ส่งมาที่อีเมล [email protected] พร้อมแนบหลักฐานดังต่อไปนี้

  - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

  - รูปถ่ายผู้สมัคร (หน้าตรง)

  - สำเนาทะเบียนบ้าน

  - สำเนาเล่มทะเบียน ประเทศไทย (ยืนยันความเป็นเจ้าของรถ)

  - สำเนาใบขับขี่รถจักรยานยนต์ ประเทศไทย (ต้องยังไม่ขาดอายุ ณ วันที่เข้าร่วมแข่งขัน )

  - ภาพถ่ายจริงของรถในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล (.jpg) ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 150 dpi จำนวน 4 รูป
  (ภาพด้านซ้าย, ด้านขวา, ด้านหน้า และด้านหลัง ของรถ อย่างละ 1 ภาพ)

  - สำเนาหลักฐานการโอนเงิน  อัตราค่าสมัครและการชำระเงิน

  1. รุ่น G-1 300 บาท / 1 Run

  2. รุ่น G-2 400 บาท / 1 Run

  3. รุ่น G-3 500 บาท / 1 Run

  โอนผ่านบัญชี… ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไซเคิล คัลเจอร์

  ธนาคารทหารไทย สาขา เดอะไนน์ ประเภทบัญชีออมทรัพย์

  เลขที่บัญชี 124-2-03402-1  รางวัล

  - อันดับที่ 1 เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัล, ประกาศนียบัตรและของที่ระลึก

  - อันดับที่ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร และของที่ระลึก

  - อันดับที่ 3 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร และของที่ระลึก

  - รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้รับประกาศนียบัตร และของที่ระลึก

  ที่มา : http://www.thailandmotorbikefestival.com/