Thaiscooter.com - RIDE FOR LIFE ร่วมปั่นจักรยานกรุงเทพฯ – นครปฐม
    
 • RIDE FOR LIFE ร่วมปั่นจักรยานกรุงเทพฯ – นครปฐม

  RIDE FOR LIFE ร่วมปั่นจักรยานกรุงเทพฯ – นครปฐม  โครงการร่วมปั่นจักรยานกรุงเทพฯ – นครปฐม

  สมทบทุนสถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช

  วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2556

  เวลา 05.00

  ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/speedchannelthailand  ขั้นตอนการรับสมัครโครงการปั่นจักรยานสมทบทุนสถาบันก ารแพทย์สยามินทราธิราช มีขั้นตอนดังนี้
  1. กรอกใบสมัครได้ทางบรษัท Speed Channel หรือทาง E-mail โดยผู้ที่สนใจรบกวนฝากอีเมล์ตอบกลับทิ้งไว้ ทางเราจะดำเนินการส่งใบสมัครให้ภายหลัง
  2. ชำระเงินผ่านทางธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำนวน 399 บาท
  3. ส่งหลักฐานกลับให้ทาง Speed Channel โดยผ่านทาง E-mail [email protected] หรือ Fax: 02-934-4884
  หลักฐานที่ต้องส่งกลับ
  - ใบสมัคร 1 ชุด
  - สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
  - ใบสลิปโอนเงิน 1 ชุด
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 080-2717415

  แผนที่