Thaiscooter.com - Bangkok Street Show 2013
    
 • Bangkok Street Show 2013

  Bangkok Street Show 2013
  Street Show หรือ Busking Festival นับเป็นเทศกาลการจัดแสดงศิลปะริมถนนจากนานาชาติ จัดขึ้นที่กรุงเทพฯ เช่นเดียวกับที่ทั่วโลกมีความนิยมจัดเทศกาลการแสดงเช ่นนี้ตามเมืองใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองที่มีความโดดเด่นในเรื่องศิลป วัฒนธรรม แต่ละการแสดง จะใช้พื้นที่แสดงโชว์อย่างจำกัด ในลักษณะการแสดงริมถนนหรือกลางแจ้ง โดยผู้ที่มาเดินเที่ยวชมงานจะพากันล้อมวงเข้ามาดู หรืออาจจะปูเสื่อนั่งดูกันเป็นครอบครัวก็ได้

  Bangkok Street Show ตั้งใจที่จะเป็นปรากฏการณ์รอยยิ้มและความสุขสำหรับทุ กคนอย่างแท้จริง จึงเปิดให้เข้าชมฟรี ด้วยการรวบรวมเอาการแสดงจากนักแสดงทั่วโลกและไทย โดยมุ่งหวังที่จะมอบ “ของขวัญ” ให้กับคนดูชาวไทย และสร้างพื้นที่ที่ไม่มีข้อจำกัดของภาษาที่สามารถเป็ นกิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ รวมถึงยังสร้างความเป็น “มหานครแห่งความสุขและวัฒนธรรม” ของกรุงเทพมหานคร ขณะเดียวกันยังทำให้นักแสดง Street Show ของไทยได้มีเวทีแสดงออกและพัฒนาฝีมือไปสู่ระดับสากลอ ีกด้วย

  ศิลปะริมถนนมีหลายรูปแบบ เช่น Mime (ละครใบ้), Clowning (ตัวตลกโบโซ่ คนหน้าขาว), Juggling (โยนขวด 3 ใบสลับมือ), Magic (มายากล), Acrobatics (การแสดงโลดโผนกายกรรม, ปา**่), Improvisation (การแสดงสด), Balloon modeling, Contortions (ตัวอ่อน) and Escapes, Fire eating (คนพ่นไฟ), Sword swallowing (คนกลืนดาบ), Puppeteering (โชว์หุ่นกระบอก) ฯลฯ ทั้งยังเป็นรากฐานของศิลปะบันเทิงต่างๆ มากมายอีกด้วย ดังนั้นการจัด Street Performance ในเมืองหนึ่งๆ ย่อมเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรมทางศิลปะที่ดีของเม ืองนั้นๆ

  การแสดงออกถึง “ตัวตน” ผ่านเทศกาลนี้จึงนับเป็นเสน่ห์เฉพาะตัว สำหรับ Bangkok Street Show 2013 จะจัดขึ้นที่สวนลุมพินี สวนสาธารณะใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพฯ เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนได้แบ่งปันใช้พื้นที่สีเขียวใน อีกรูปแบบกิจกรรมหนึ่ง โดยงานจะมีการแสดงจากทั่วโลกร่วมด้วยนักแสดงไทยมากกว ่า 30 คณะ โดยจะมีการแสดงมีการแสดง 2 แบบ คือการแสดงแบบเล่นอยู่กับที่หรือจุดแสดงที่กำหนดไว้ (Spot Performance) ซึ่งจะมีมากตั้งแต่ 10 จุดเป็นต้นไป และการแสดงที่เคลื่อนที่ไปรอบ ๆ บริเวณงาน (Walk Act)

  นักแสดงแต่ละคณะจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันทำการแสดงไป ตามจุดต่างๆ ตามโปรแกรมให้ผู้ชมสามารถเลือกชมคณะที่สนใจได้อย่างอ ิสระ โดยนักแสดงแต่ละคณะจะมีเวลาทำการแสดงต่อรอบประมาณ 20 - 25 นาที (อาจมีบางคณะใช้เวลาประมาณ 45 นาที) แต่ละการแสดงจะใช้พื้นที่อย่างจำกัดในลักษณะการแสดงร ิมถนน ผู้ที่มาเที่ยวชมงานจะล้อมวงเข้ามาดู หรืออาจจะปูเสื่อนั่งดูเป็นครอบครัวก็ได้ อีกทั้งยังมีการแสดงพิเศษที่จะเป็นสีสันสำหรับงานด้ว ย ไม่ว่าจะเป็นการแสดงจากนักแสดงอาชีพที่มีชื่อเสียง หรือนักแสดงสมัครเล่น เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเปิดโอกาสให้เรามีนักแส ดงอาชีพต่อไปในอนาคต

  แผนที่  ข้อมูลจาก bangkokstreetshow.com