Thaiscooter.com - กาดหน้าวอม ครั้งที่ 3 วันอาทิตย์ ที่ 3 สิงหาคม 57
    
  • กาดหน้าวอม ครั้งที่ 3 วันอาทิตย์ ที่ 3 สิงหาคม 57

    กาดหน้าวอม ครั้งที่ 3 นี้ พบกัน วันอาทิตย์ ที่ 3 สิงหาคม 57

    บริเวณลานจอดรถ ร้าน Warmup Cafe เชียงใหม่