Thaiscooter.com - กาดหน้าวอม ครั้งที่ 4 นี้ พบกัน วันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน 57
    
  • กาดหน้าวอม ครั้งที่ 4 นี้ พบกัน วันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน 57

    กาดหน้าวอม ครั้งที่ 4 นี้ พบกัน วันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน 57

    พบกับ crazy bmx show off
    บริเวณลานจอดรถ ร้าน Warmup Cafe เชียงใหม่

    https://www.facebook.com/warmupcafe1999