Thaiscooter.com - โตโยต้า จัดเทศกาล 100,000 สุข เพื่อน 100,000 ดี ลุ้น 100,000 ฟรี!
    
 • โตโยต้า จัดเทศกาล 100,000 สุข เพื่อน 100,000 ดี ลุ้น 100,000 ฟรี!

  โตโยต้า จัดเทศกาล 100,000 สุข เพื่อน 100,000 ดี ลุ้น 100,000 ฟรี!
  ลุ้นรับคนละ 100,000 บาท ทั้งคนซื้อและคนแนะนำ
  • ฟรี! ประกันภัยชั้น 1 พร้อมรับข้อเสนอเดียวกับ Motor Show
  วันนี้ - 5 เมษายน 2558
  1. เงื่อนไขการลุ้นรับรางวัล
  • ของรางวัลคือบัตรกำนัลเซ็นทรัลมูลค่า 200,000 บาท จำนวน50 รางวัล รวมมูลค่า 10,000,000 บาท (สำหรับผู้แนะนำ 100,000 บาทและผู้ได้รับการแนะนำที่ซื้อรถ 100,000 บาท รวมรางวัลละ 200,000 บาท)
  • ผู้มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลคือลูกค้าผู้แนะนำและผู้ได้ รับการแนะนำ โดยมีคุณสมบัติดังนี้
  • ผู้แนะนำต้องเป็นเจ้าของรถยนต์โตโยต้าทุกรุ่น ที่จำหน่ายโดย บจก. โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย เท่านั้น โดยแสดงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและเอกสารสำเนาสมุดจ ดทะเบียนที่มีชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบคร อง ณ วันที่ผู้ได้รับการแนะนำจองรถยนต์โตโยต้า ณ ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าทั่วประเทศ
  • ผู้ได้รับการแนะนำต้องเป็นผู้จองและซื้อรถยนต์โตโยต้ าทุกรุ่นตั้งแต่ 1 มี.ค. - 30 เม.ย. 58 และรับรถภายใน 31 พ.ค. 58 เท่านั้น ยกเว้นรถรับจ้าง รถเช่า รถที่ซื้อขายภายใต้เงื่อนไขพิเศษอื่นๆ และรถขาย Fleet
  • จำกัดรางวัล 1 ท่าน / 1 รางวัล
  • จับฉลากรางวัลในวันที่ 18 พ.ค. 58 เวลา 10.00 น. ณ บจก. โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย (สนง.กรุงเทพฯ) 87/2 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 และประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง www.toyota.co.th ตั้งแต่ 21 พ.ค. 58
  • ผู้โชคดีสามารถติดต่อยืนยันการรับรางวัลที่ บจก. โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย (สนง.กรุงเทพฯ) โทร. 0-2305-2000 ตั้งแต่ 21 พ.ค. 58 เวลา 8.00 - 17.00 น. เท่านั้น และต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล
  • ในการรับรางวัล ผู้แนะนำต้องส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาสมุดจดทะเบียนรถยนต์โตโยต้าที่เป็นเจ้าของ และผู้ได้รับการแนะนำต้องส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาช น ทะเบียนบ้าน ใบจองรถยนต์ สัญญาซื้อขายรถยนต์ หรือสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ที่มีชื่อผู้โชคดีเป็นผู้ซื้ อหรือผู้เช่าซื้อ หรือสำเนาสมุดจดทะเบียนที่ผู้โชคดีเป็นเจ้าของกรรมสิ ทธิ์หรือครอบครองรถภายใน 15 มิ.ย. 58
  • พนักงานของ บจก. โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย พนักงานของผู้แทนจำหน่ายฯ และคณะกรรมการดำเนินงานพร้อมครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้า ร่วมรายการ
  • ผู้ได้รับรางวัลยินยอมให้บริษัทฯ นำภาพ, ข้อมูล หรือรายละเอียดต่างๆ ของผู้ที่ได้รับรางวัลไปใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ ่านสื่อต่างๆ ประกอบด้วย โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ โปสเตอร์ และสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด
  • ในกรณีมีข้อพิพาทเกิดขึ้นให้ถือว่าหลักฐานและคำตัดสิ นของคณะกรรมการเป็นที่สุด

  2. ประกันภัยชั้น 1 Exclusive Toyota Care 1 ปี โดยทุนประกันภัยไม่เกิน 80% ของมูลค่ารถ (ขึ้นอยู่กับรุ่นรถภายใต้เงื่อนของแคมเปญ) รวมบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน 24 ชม. แต่ไม่รวม พ.ร.บ. บุคคลที่ 3
  • ต้องแจ้งผ่าน บจก. โตโยต้า อินชัวรันซ์โบรกเกอร์ เท่านั้น

  3. สำหรับโตโยต้าวีออสทุกรุ่น เมื่อดาวน์ 30% ขึ้นไป ผ่อน 48 เดือน
  • สำหรับรถวีโก้ สแตนดาร์ด แค็บ, สแตนดาร์ด แค็บ รุ่น CNG, สมาร์ท แค็บทุกรุ่น, ดับเบิ้ล แค็บ ขับเคลื่อน 2 ล้อ เมื่อดาวน์ 25% ขึ้นไป ผ่อน 48 เดือน
  • ยกเว้น ดับเบิ้ล แค็บ ขับเคลื่อน 4 ล้อ ดาวน์ที่ 31% ขึ้นไป

  4. ค่างวดโปรแกรมสบายดี ค่างวด งวดที่ 1-59 เท่ากับ 4,400 บาท ค่างวดที่ 60 เท่ากับ 233,600 บาท เงินดาวน์ 178,938 บาท คำนวณจากอแวนซ่า 1.5E M/T ราคา 584,000 บาท

  5. ค่างวดโปรแกรมสบายดี ค่างวด งวดที่ 1-59 เท่ากับ 3,500 บาท ค่างวดที่ 60 เท่ากับ 187,600 บาท เงินดาวน์ 146,000 บาท คำนวณจากยาริส รุ่น 1.2J Eco CVT ราคา 469,000 บาท

  6. สำหรับโคโรลล่า อัลติส รุ่น CNG เกียร์ A/T เมื่อดาวน์ 25% ขึ้นไป ผ่อน 48 เดือน

  7. สำหรับฟอร์จูนเนอร์ทุกรุ่น เมื่อดาวน์ 30% ขึ้นไป ผ่อน 48 เดือน

  8. สำหรับอินโนวาทุกรุ่น เมื่อดาวน์ 32% ขึ้นไป ผ่อน 48 เดือน
  • (ข้อ 4-5) สำหรับผู้ซื้อที่ผ่านการอนุมัติตามมาตรฐานเงื่อนไข บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด และธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
  • (ข้อ 2-3, 6-8) สำหรับผู้ซื้อที่ผ่านการอนุมัติตามมาตรฐานเงื่อนไข บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด, ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน), ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด
  • สำหรับลูกค้าที่จองและรับรถตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. - 5 เม.ย. 58 และไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
  • เฉพาะผู้แทนจำหน่ายฯ ที่ร่วมโครงการ
  • ยกเว้นรถรับจ้าง รถเช่า รถที่ซื้อขาย ภายใต้เงื่อนไขพิเศษอื่นๆ และรถขาย Fleet
  • สอบถามเพิ่มเติมที่ผู้แทนจำหน่ายฯ ที่ร่วมโครงการหรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 0-2386-2000 หรือ www.toyota.co.th