Thaiscooter.com - แว็กซี่ 2015 : ปรับลุคใหม่..ตอบโจทย์การตลาด 360 องศา
    
 • แว็กซี่ 2015 : ปรับลุคใหม่..ตอบโจทย์การตลาด 360 องศา

  แว็กซี่ 2015 : ปรับลุคใหม่..ตอบโจทย์การตลาด 360 องศา !  แว็กซี่ (waxy) ผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์และบ้าน ที่อยู่คู่คนไทยมามากกว่า 40 ปี ก้าวเข้าสู่ปี 2015 พร้อมกับความท้าทายครั้งใหม่ในยุคที่โลกออนไลน์กำลัง มาแรง ด้วยการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์ (PR & Marketing) ทั้งในแง่ของการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ และ ปรับปรุงภาพลักษณ์ ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล โดยผ่านการเตรียมความพร้อมและศึกษามามากกว่า 2-3 ปี เพื่อคงความเป็น “ ผู้นำ ” ในกลุ่มตลาดผลิตภัณฑ์สำหรับผู้รักรถและบ้านแบบ 360 องศา
  จุดเริ่มต้นของการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดและการประชาส ัมพันธ์ (PR & Marketing) ถูกถ่ายทอดผ่านภาพยนต์โฆษณาล่าสุด (TVC) ก่อนที่จะนำไปสู่การปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ และนำตัวเองเข้าสู่โซเชียลมีเดีย ต่างๆ เพื่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนรุ่นใหม่ ทั้งทาง เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม และ ยูทูบแชนแนล ควบคู่ไปกับการพยายามปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ ์อย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี
  รวมถึงช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าที่เพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต และโมเดิร์นเทรด ขนาดใหญ่ นอกจากนี้ยังมีสินค้าในเครือ อาทิเช่น ครีมขัดเคลือบเงาสีรถยนต์ Canuwax, แชมพูล้างรถ Waxgo , แว็กซ์และชมพูทำความสะอาดรถยนต์ UV-1 เพื่อตอบสนองความต้องการและเป็นทางเลือกให้กับผู้บริ โภค ซึ่งช่วยขยายฐานลูกค้าใหม่ๆ ไปทั่วประเทศด้วย
  ในตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มเอเชียอาคเนย์และประเทศข้างเคียง เช่น พม่า ลาว มาเลเซีย เขมร เวียดนาม หรือ เนปาล แว็กซี่ก็ได้รุกตลาดอย่างต่อเนื่องมากว่า 10 ปี แล้ว จนได้รับการยอมรับและเชื่อมั่นในคุณภาพจากประเทศเหล่ านั้น จึงพร้อมอย่างยิ่งกับการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอ าเซียนหรือ AEC ที่กำลังจะเริ่มต้นอย่างเป็นทางการในกลางปีนี้
  ปัจจุบันนี้ waxy ก็ยังคงปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่ง ขึ้นอยู่เสมอ มีทั้งผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ภายในและภายนอกรถยนต์ รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในอาคารสำนักงานและบ้านเรือนแบ บครบวงจร อาทิเช่น waxy Wash & Wax Shampoo, waxy Clean & Coat, waxy Engine Cleaner , waxy Tyre Shiner, waxy Wheel Cleaner, waxy Leather & Vinyl Polish Spray, waxy Leather & Tyre Polish Spray, waxy Crystal Clear และอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด และเท่าทันกับเศรษฐกิจของโลกที่เปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวล า
  ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และแลกเปลี่ย นเรื่องราวดีๆ ในสไตล์ Waxy Garage ได้ที่
  http://siamwaxy.com/


  Waxy Garage Waxy_Garage