Thaiscooter.com - ยกเลิก การลงทะเบียนด้วย Pincode ตั้งแต่บัดนนี้เป็นต้นไป
                                
 • หมวดซื้อขาย แลกเปลี่ยน

  ซื้อขาย Scooter vespa lambretta

   

  ซื้อขาย Honda Classic

   

  ซื้อขาย Suzuki

   

  ซื้อขาย yamaha

   

  ซื้อขาย kawasaki

   

  ซื้อขายรถมอเตอร์ไซด์ค่ายยุโรป

   

  ซื้อขายรถมอเตอร์ไซด์ทั่วไป

   

  ซื้อขายรถยนต์คลาสสิค

   

  ซื้อขายอะไหล่ รถยนต์คลาสสิค

   

  อู่ซ่อม และบริการต่างๆ

   

  ซื้อขาย จักยาน

   

  ซื้อขาย ของสะสมโบราณ ของตกแต่งบ้าน โชว์ห่วย

   

  ซื้อขาย ของสะสมโบราณ เครื่องประดับ นาฬิกา

   

  ซื้อขาย แฟชั่น เสื้อผ้า

   

  Thaiscooter market

 • ยกเลิก การลงทะเบียนด้วย Pincode ตั้งแต่บัดนนี้เป็นต้นไป

  ยกเลิก การลงทะเบียนด้วย Pincode ตั้งแต่บัดนนี้เป็นต้นไป
  สมาชิกที่ต้องการยืนยันตัวตน ให้ส่ง เฉพาะสำเนาบัตร มาที่ [email protected] เพื่อยืนยันตัวเอง และทางเวบขอทำการยกเลิกการลงทะเบียนด้วย Pincode ใหม่ ตั้งแต่บัดนนี้เป็นต้นไป

  ประกาศจากเวบ Khonthai

  เรียนผู้ใช้งานระบบ Khonthai CA ทุกท่าน

  เนื่องด้วยระบบ Khonthai CA ได้เปิดให้บริการตั้งแต่ต้นปี พศ.2545 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งถือได้ว่าเป็นต้นแบบระบบการให้บริการใบรับรองอิเ ล็คทรอนิกส์ของภาครัฐ เพื่อใช้เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการทำธุรกรรมอิเล ็คทรอนิกส์แก่ประชาชนทุกคนอย่างแท้จริง
  แต่จากการประเมินผลการให้บริการตลอดระยะเวลาการดำเนิ นงานที่ผ่านมา ทางผู้ดำเนินการพบว่ามีปริมาณการใช้งานระบบ Khonthai CA ไม่มากนัก ประกอบกับกฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทา งอิเล็คทรอนิกส์ยังไม่ชัดเจน ทำให้ผลการประเมินงานพบว่าระบบ Khonthai CA มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและบำรุงรักษาที่สูงเมื่อ เทียบกับจำนวนผู้ใช้งาน
  ดังนั้นทางผู้ให้บริการได้ทำการพิจารณาถึงผลประโยชน์ โดยรวมที่ได้รับจากระบบ Khonthai CA ไม่คุ้มค่ากับเงินลงทุนอันเป็นงินภาษีของประชาชน ทางผู้ดำเนินการจึงเห็นควรที่จะหยุดการให้บริการระบบ Khonthai CA ทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป โดยขอปิดรับการลงทะเบียนใหม่ตั้งแต่บัดนี้
  ทั้งนี้ทางผู้ดำเนินการขอแสดงความขอบคุณทุกท่านที่สน ับสนุนและใช้บริการระบบ Khonthai CA ด้วยดีตลอดมา

  จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

  กรมการปกครอง
  ที่มา : https://ca.khonthai.com/index/warning_msg.html
  บทความนี้ เผยแพร่ครั้งแรกในกระทู้หัวข้อ ยกเลิก การลงทะเบียนด้วย Pincode ตั้งแต่บัดนนี้เป็นต้นไป started by webmaster View original post
 • ร้านค้าน่าสนใจ จากผู้สนับสนุนเวบ (พื้นที่โฆษณา ขนาด 100x100 [A6])