Thaiscooter.com - ภูเก็ตไบค์วีค 2011 (PHUKET BIKE WEEK) ครั้งที่ 17
    
 • ภูเก็ตไบค์วีค 2011 (PHUKET BIKE WEEK) ครั้งที่ 17
  ภูเก็ตไบค์วีค 2011 (PHUKET BIKE WEEK) ครั้งที่ 17

  จังหวัดภูเก็ต ได้มีการจัดงานภูเก็ตไบค์วีค (PHUKET BIKE WEEK) เป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2538 โดยในครั้งนั้น กลุ่มผู้รักการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ใหญ่จังหวัดภูเก็ต ได้จัดกิจกรรมการขับขี่ และงานเลี้ยงต้อนรับบรรดาผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ จาก กรุงเทพมหานคร มาเลเซีย สิงคโปร์ และอเมริกา ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ระหว่าง วันที่ 12-15 เมษายน พ.ศ. 2538 โดย ชมรมภูเก็ตไรเดอร์คลับ ร่วมกับ ชมรมอิมมอร์ทอล ไทยแลนด์ และเพื่อนผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ใหญ่ ในจังหวัดภูเก็ต ได้ริเริ่มให้มีการจัดงานขึ้น โดยมีรถใหญ่เข้าร่วมประมาณ 150 คัน และมีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานประมาณ 300 คน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่เข้าร่วมงาน และนักท่องเที่ยวต่างชาติ ได้พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งกันและกัน จึงเห็นว่าน่าจะจัดโครงการภูเก็ตไบค์วีค ดังกล่าว จัดที่จังหวัดภูเก็ต อย่างต่อเนื่องทุกปี
  การจัดงานภูเก็ตไบค์วีค (PHUKET BIKE WEEK) จึงได้มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ตลอดเวลา 16 ปี ที่ผ่านมา โดยมีผู้รักการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ใหญ่ ทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ รวมถึงนักท่องเที่ยวที่สนใจเข้าร่วมชมกิจกรรม เพิ่มมากขึ้นทุกปี ปัจจุบันถือได้ว่า การจัดงานในลักษณะนี้ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย โดยมีการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ ของไทยและต่างประเทศจำนวนหลายสถานี การจัดกิจกรรมดังกล่าว จึงได้รับการเผยแพร่ไปสู่สาธารณชนทั่วโลก ทำให้จังหวัดภูเก็ตและประเทศไทยเป็นที่รู้จักของนักท ่องเที่ยวทั่งทุกมุมโลก มีการประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อ สมาชิกเครือข่าย ฮาร์เลย์ โอนเนอร์ กรุ๊ป ที่มีสมาชิก กว่า 2,000,000 คนทั่วโลก ผ่านสมาชิกชมรม กว่า 300 ชมรม ในประเทศไทย และกว่า 500 ชมรม ทั่วโลก นักท่องเที่ยวประเภทนี้ ได้เดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตเพิ่มมากขึ้น ทุกปี ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว จึงมีรายได้เพิ่มมากขึ้นอย่างครบวงจร ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวของภาค เอกชน ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ โครงการภูเก็ตไบค์วีค 2011 (PHUKET BIKE WEEK) ครั้งที่ 17 ในระหว่างวันที่ 8 ถึง 10 เมษายน พ.ศ. 2554 ณ. หาดป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

  วัตถุประสงค์
  1. เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวของจัง หวัดภูเก็ตให้เป็น “ศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเล และทางบกระดับโลก”
  2. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดภู เก็ตให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศมากยิ่งขึ้น
  3. เพื่อเป็นการเผยแพร่ประเพณี วัฒนธรรม ของจังหวัดภูเก็ตให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมา กยิ่งขึ้น
  4. เพื่อแนะนำสถานที่และแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ของจังหวัดภูเก็ต ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
  5. เพื่อเป็นการรณรงค์และเสริมสร้างวัฒนธรรมในการขับขี่ ให้เกิดความปลอดภัย
  6. เพื่อเป็นการรณรงค์ ส่งเสริมการปลูกป่า ลดปัญหามลภาวะโลกร้อน
  7. เพื่อหารายได้จากการจัดกิจกรรม มอบให้แก่องค์กรการกุศล
  8. เพื่อให้ผู้รักการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ใหญ่ทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ ได้มีโอกาสพบปะ สังสรรค์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และกระชับความสามัคคีระหว่างกันให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ ้น
  9. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมพัฒนา งานศิลปะสัก และดนตรีของไทย ให้แก่นักท่องเที่ยวทั่วโลก

  สถานที่ดำเนินโครงการ
  บริเวณหาดป่าตอง ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต แบ่งพื้นที่ เป็น 3 ส่วน
  1. สวนสาธารณะโลมา เพื่อจัดกิจกรรมการแสดง เวทีคอนเสิร์ต (BEACH PARTY), งานเลี้ยงอาหารค่ำ(GRAND DINNER), มหกรรมดนตรี(MUSIC FESTIVAL), ประกวดรถทุกประเภท(BIKE CONTESTS), เกมส์ของชาวมอเตอร์ไซค์ (BIKER GAMES), ประกวดมิสภูเก็ตไบค์วีค (MISS PBW2011)
  2. สนามฟุตบอลป่าตอง เพื่อจัดกิจกรรมโชว์รถมอเตอร์ไซค์ (MOTORCYCLE EXHIBITION), ประกวดสัก (TATTOO CONTEST), กิจกรรมลดภาวะโลกร้อน (GLOBAL WARMING), สินค้าที่ระลึก
  3. ปิดถนนหาดป่าตอง (อยู่ระหว่างถนนทวีวงศ์ กับถนนราชอุทิศ) เพื่อเป็นที่จอดรถมอเตอร์ไซค์กว่า 5,000 คัน (BIKES PARK), จุดสตาร์ทในการขับขี่ท่องเที่ยวรอบเกาะภูเก็ต (INTERNATIONAL RIDE)

  กำหนดการ
  งานภูเก็ตไบค์วีค ครั้งที่ 17 ประจำปี พ.ศ. 2554
  วันศุกร์ ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2554 (2 กิจกรรม)
  1. มหกรรมมอเตอร์ไซค์เคิลเอ็กซิบิชั่น 2011 ตั้งแต่เวลา 15.00 – 24.00 ณ สนามฟุตบอล หาดป่าตอง
  2. งานภูเก็ตไบค์วีค บีช ปาร์ตี้ ณ สวนสาธารณะโลมา ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต
  16.01 – 18.00 น. ร่วมกิจกรรมภูเก็ตไบค์วีค บีชปาร์ตี้ ครั้งที่ 17
  ชมการประกวดวงดนตรี 2 วง (Music Contest)
  เล่นเกมส์ของชาวมอเตอร์ไซค์บริเวณชายหาดป่าตอง
  18.01 – 19.00 น. โชว์ลอยสัก Tattoo Show
  19.01- 19.30 น. การแสดง Fire Dance Show
  19.31 – 20.00 น. สนุกสนานกับเกมส์การแจกของรางวัล
  20.01 – 20.30 น. การแสดงรำไทย
  พิธีเปิดงาน Welcome Party ,คณะผู้จัดงานโดยชมรมฮีโรเอ็น,ชมรมภูเก็ตไรเดอร์คลับ และชมรมรถมอเตอร์ไซค์ทุกชมรมในจังหวัดภูเก็ต กล่าวต้อนรับพร้อม มอบของที่ระลึกให้กับคณะไบเกอร์ที่มาถึงในวันแรก
  20.31 – 21.30 น. วงดนตรีวงที่ 1 Rock City
  21.31 – 22.00 น. การประกวด Miss Phuket Bike Week 2011 รอบที่ 1
  22.01 – 24.00 น. พบกับศิลปินดัง (เสก โลโซ หรือ อัสนี วสันต์)
  00.01 – 00.30 น. จับรางวัลผู้โชคดีจากหางบัตร
  00.31 – 02.00 น. พบกับวงดนตรีจากภูเก็ต (วงที่ 2)

  วันเสาร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2554 (3 กิจกรรม)
  1. มหกรรมมอเตอร์ไซค์เคิลเอ็กซิบิชั่น 2011 ตั้งแต่เวลา 15.00 – 24.00 ณ สนามฟุตบอล หาดป่าตอง
  2. งานภูเก็ตไบค์วีค บีช ปาร์ตี้ ณ สวนสาธารณะโลมา ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต
  3. งานภูเก็ตไบค์วีค บีชปาร์ตี้ & งานเลี้ยงอาหารค่ำ (Phuket Bike Week Beach Party & Grand Dinner) ณ สวนสาธารณะโลมา ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต
  16.01 – 18.00 น. ร่วมกิจกรรมภูเก็ตไบค์วีค บีชปาร์ตี้ ครั้งที่ 17
  ชมการประกวดวงดนตรี 2 วง (Music Contest)
  เล่นเกมส์ของชาวมอเตอร์ไซค์บริเวณชายหาดป่าตอง
  18.01 – 19.00 น. โชว์รอยสัก body paint (Tattoo Show)
  19.01 - 20.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงานเลี้ยง Phuket Bike Week 2011 Grand Dinner Opening
  20.01 – 21.00 น. พิธีเปิดงาน Phuket Bike Week Brach Party 2011 & Grand Dinner
  คณะผู้จัดงาน นำโดย ชมรมฮีโรเอ็น,ชมรมภูเก็ตไรเดอร์คลับ และชรมรถมอเตอร์ไซค์
  ทุกชมรมในจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ประธานในพิธีเปิด กล่าวเปิดงาน และร่วมทำพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ
  นำโดย - นายพิชัย ไพรสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
  - นายเปี่ยน กี่สิ้น นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง
  - นางบังอรรัตน์ ชินะประยูร ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภูเก็ต
  มอบรางวัลการประกวด Custom Bike Contest และมอบของที่ระลึกให้กับผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน ฯ ทุกท่าน
  21.01-22.00 น. การประกวด Miss Phuket Bike Week 2011 รอบที่ 2
  22.01-24.00 น. พบกับคอนเสิร์ต “คาราบาว” เต็มวง
  00.01 – 00.30 น. จับรางวัลผู้โชคดีจากหางบัตร
  00.31 – 02.00 น. พบกับวงดนตรีเพื่อชีวิตจากภูเก็ต (วงที่ 3)

  วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2554 (4 กิจกรรม)
  1. มหกรรม ภูเก็ตไบค์วีค มอเตอร์โชค์ ณ สนามฟุตบอล ป่าตอง
  2. ปลูกต้นไม้รณรงค์ลดภาวะโลกร้อน บริเวณพื้นที่หาดป่าตอง ตลอดเส้นทางไปกมลา
  3. กิจกรรมขับขี่ท่องเที่ยวเพื่อสันติภาพ เส้นทาง หาดป่าตอง ไปกะรน กะตะ ในหาน แหลมพรหมเทพ และกลับสู่หาดป่าตอง
  4. งานภูเก็ตไบค์วีค บีช ปาร์ตี้ ณ สวนสาธารณะโลมา ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต
  เวลา 15.00 – 16.00 น. ร่วมรณรงค์กิจกรรมปลูกต้นไม้ ลดภาวะโลกร้อน ด้วยการปลูกต้นกล้วย
  ตามเส้นทางหาดป่าตอง ไปหาดกมลา
  เวลา 16.01 – 18.00 น. ขบวนรถมอเตอร์ไซค์ใหญ่ร่วมกิจกรรมขับขี่เพื่อสันติภา พ พร้อมท่องเที่ยวชื่นชมความงามของเกาะภูเก็ต โดยใช้เส้นทาง สวนสาธารณะโลมา หาดป่าตอง ผ่านหาดกะรน หาดกะตะ จุดชมวิว หาดในหาน หาดยะนุ้ย จนถึงแหลมพรหมเทพ และกลับสู่เส้นทางเดิมเพื่อเข้าร่วมงานเลี้ยงขอบคุณ Phuket Bike Week Thank you Party 2011
  ณ สวนสาธารณะโลมา หาดป่าตอง
  16.01 – 18.00 น. ร่วมกิจกรรมภูเก็ตไบค์วีค บีชปาร์ตี้ ครั้งที่ 17
  ชมการประกวดวงดนตรี 2 วง (Music Contest)
  18.01 – 19.00 น. ประกวดรอยสัก รอบชิงชนะเลิส Tattoo Contest
  19.01 – 20.00 น. การแสดงโชว์ของเพื่อนคาวบอย,อินเดี้ยน,เร็กเก้
  เล่นเกมส์แจกของรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมงาน
  20.01 – 21.00 น. การประกวด Miss Phuket Bike Week 2011 รอบชิงชนะเลิศ
  21.01- 22.00 น. พิธีมอบของที่ระลึกให้กับทุกทีมที่มาร่วมงานงาน พร้อมกล่าวขอบคุณเพื่อนไบเกอร์
  ที่มาร่วมงาน
  22.01 – 00.00 น. การแสดงคอนเสิร์ตจาก ศิลปิน “บ่าววี”
  00.01- 00.30 น. จับรางวัลจากหางบัตรเพื่อลุ้นรับรางวัลใหญ่
  00.31- 02.00 น. พบกับการแสดงดนตรีร็อกจากภูเก็ต (วงที่ 4)


  การลงทะเบียน และสถานที่เกี่ยวข้อง กับการจัดงานภูเก็ตไบค์วีค 2011 แบ่งออกเป็น
  1. ศูนย์กลางข้อมูล และการลงทะเบียน
  ที่ บริษัท เวสโคสท์ไรด์ไทยแลนด์ จำกัด เลขที่ 99/10-12 ถ. เฉลิมพระเกียรติ ร. 9 ต. รัษฎา อ.เมือง
  จ. ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-352069, โทรสาร 076-261028, มือถือ 081-6919346, 081-5362158,086-476-5663

  2. งานมหกรรมมอเตอร์ไซค์เคิลเอ็กซิบิชั่น 2011 (Motorcycle Exhibition 2011) โดย นิตยสารไรด์ไทยแลนด์
  ในวันที่ 8-10 เมษายน พ.ศ. 2554 ระหว่างเวลา 15.00-24.00 น. ที่ สนามฟุตบอล หาดป่าตอง
  จังหวัดภูเก็ต เป็น การโชว์นวัตกรรมรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่จากทุกค่ายรถใน ประเทศไทย พร้อมด้วยสินค้า เสื้อผ้าเครื่องประดับ อุปกรณ์ตกแต่งรถมอเตอร์ไซค์มากมาย เข้าร่วมออกบูธ

  3. งานภูเก็ตไบค์วีค บีชปาร์ตี้ 2011 ( Phuket Bike Week beach party 2011 & Music Festival) โดยเทศลาลป่าตอง
  ในวันที่ 8-10 เมษายน พ.ศ. 2554 เวลา 16.00-02.00 น.ที่ สวนสาธารณะโลมา หาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต
  เป็นการร่วมกิจกรรม โชว์รถ มหกรรมดนตรี คอนเสิร์ต ศิลปิน อินเดียน คาบอย เร็กเก้ โดยชมรมฮีโรเอ็น
  พร้อมการประกวดสัก และ มิสภูเก็ตไบค์วีค 2011

  4. งาน เลี้ยงอาหารค่ำต้อนรับ ( Phuket Bike Week Beach Party 2011 & Grand Dinner)
  ในวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2554 ระหว่างเวลา 19.00-24.00 น. สวนสาธารณะโลมา หาดป่าตอง
  เป็นการร่วมรับประทานอาหารค่ำร่วมกัน ระหว่างตัวแทนแต่ละชมรม จากทุกประเทศทั่วโลก กับผู้นำ ผู้บริหาร
  แขก VIP ของจังหวัดภูเก็ต โดย ชมรมภูเก็ตไรเดอร์คลับ นิตยสารไรด์ไทยแลนด์ ชมรมฮีโรเอ็น และชมรมรถมอเตอร์ไซค์จังหวัดภูเก็ตทุกชมรม


  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
  บริษัท เวสโคสท์ ไรด์ (ไทยแลนด์) จำกัด
  99/10-12 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 (บายพาส) อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
  โทร. 076-352069 แฟกซ์.076-261028 มือถือ 081-691-9346,081-536-2158, 086-476-5663
  Email : [email protected]
  www.phuketbikeweek.com