Thaiscooter.com - ช่อง3 เปิดรับของบริจาค ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
                                
 • ช่อง3 เปิดรับของบริจาค ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

  ช่อง3 เปิดรับของบริจาค ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม


  เนื่องจากในขณะนี้ เกิดเหตุอุทกภัย ที่สร้างความเดือดร้อนอย่างหนักให้กับพี่น้องชาวไทยภ าคกลางใน หลายจังหวัด อาทิ จังหวัดนครราชสีมา , ปราจีนบุรี, ลพบุรี ฯลฯ แล้วนั้น สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ร่วมกับ กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และ ภาคีสมาชิก จึงขอมีส่วนร่วมในการเป็นตัวกลางในช่วยเหลือระหว่างท ่านผู้ชม กับ ผู้ประสบภัยในครั้งนี้ จึงตั้งศูนย์ขึ้นมาเพื่อรับของบริจาค
  อาหาร น้ำ เทียน ไม้ขีด ไฟแช็ค ผ้าอนามัย รวมถึง ยากันยุง และ ยาแก้แมลงสัตว์กัดต่อย (ยุง แมลงป่อง ตะขาบ และ งู) ซึ่งได้ตั้งศูนย์รับบริจาค ที่ชั้น G อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ 2 โดยเปิดรับบริจาคทุกวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
  ทั้งนี้บรรดาผู้ประกาศ และนักแสดง อาทิ ไก่ มีสุข แจ้งมีสุข, แจ๊ค จักรพันธ์ จันโอ, เจิน ณิชชาพัณณ์ ชุณหวงศ์วสุ ก็ยังนำของใช้มาร่วมบริจาค พร้อมจัดของเพื่อส่งไปให้ผู้ประสบภัยอีกด้วย

  ส่วนผู้ที่ประสงค์จะช่วยเหลือเป็นเงินสด ยังสามารถ บริจาคเป็นเงินสดได้ที่

  บัญชี ครอบครัวข่าวช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 53
  บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 014-300-3689
  ธนาคารกรุงเทพ สาขามาลีนนท์