Thaiscooter.com - มาแชร์ความรู้เกี่ยวกับการทำรถ
    
 • มาแชร์ความรู้เกี่ยวกับการทำรถ

  มาแบ่งปันประสบการณ์ปัญหาในการทำรถ

  แนวทางแก้ไข ของรถคลาสสิค เพื่อเป็นแนวทางของคนที่เล่นรถแนวนี้

  นำไปแก้ไขปัญหาของรถต่อไป ไม่ว่าจะเป็นแนว โมตาด แทรคเกอร์ โอสคูล ฯลฯ

  ( ไม่รวมเอาปัญหาในการรออะไหล่จากร้านจำหน่ายอะไหล่แต่ งนะครับ )
  บทความนี้ เผยแพร่ครั้งแรกในกระทู้หัวข้อ มาแชร์ความรู้เกี่ยวกับการทำรถ started by ต๋อง ลำพูน View original post