Thaiscooter.com - ไปเที่ยว Coventry Transport Museum เอารูปจักรยานมาฝากค่ะ
    
  • ไปเที่ยวCoventry Transport Museum เอารูปจักรยานมาฝากค่ะ


    โคเวนทรีเคยเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่มีโรงงานผลิตจักรย านและรถยนต์ที่สำคัญเมืองนึงของอังกฤษเลยค่ะ
    แต่ตอนสงครามโลกครั้งที่2 โคเวนทรีก็เป็นเมืองที่ถูกทำลายมากที่สุด ตอนนี้ก็เลยไม่ค่อยเห็นตึกเก่าๆหรือบ้านๆเก่าๆเหมือน เมืองอื่นๆ
    จริงๆแล้วมีรถจักรยานแปลกๆ หายากเยอะมากค่ะ แต่ถ่ายมาลงไม่ไหวจริงๆ :)
    บทความนี้ เผยแพร่ครั้งแรกในกระทู้หัวข้อ ไปเที่ยวCoventry Transport Museum เอารูปจักรยานมาฝากค่ะ started by bense' View original post