“Jungceylon Phuket Scooter Party 4 เลื่อนเป็นวันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2553 - Blogs - ThaiScooter.Com Forums
                                
View RSS Feed

PKscooter

“Jungceylon Phuket Scooter Party 4 เลื่อนเป็นวันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2553

Rate this Entry
[ผมในนาม Phuket Scooter ขอแสดงความเสียใจสำหรับพีน้องชาวใต้ทุกท่าน ที่ได้รับผลกระทบกับเหตุการณ์น้ำท่วน และพายุในครั้งนี้คับ ขอเป็นกำลังใจให้นะครับ ...และทางชมรม ได้ช่วยกันรวบรวมสิ่งของต่างๆ ที่จะสามารถช่วยเหลือพี่น้องเราในครั้งนี้ได้จำนวนนึ ง ...และได้ส่งไปช่วยเหลือพีน้องของเราแล้วครับ...และย ังจะชาวยเหลือต่อไป................................ ...........และจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทางชมรม จึงจะขอเลื่อนการจัดงาน “Jungceylon Phuket Scooter Party 4” ไปในวันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2553


กำหนดการ “งานสกู๊ตเตอร์ ปาร์ตี้ ครั้งที่ 4”
วันที่ 11 ธันวาคม 2553 เวลา 10.00 – 22.00 น.
ณ ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง บริเวณเดอะพอร์ต (น้ำพุ)


.........วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2553

ลานมังกร (ในตัวเมืองจังหวัด ข้างๆ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)

09.00 - 11.00 น. - พร้อมกัน ณ ลานมังกร รับประทานอาหาร และเครื่องดื่ม ( มีจำนวนจำกัด)
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน และลงทะเบียน ผู้เข้าแข่งขัน เรลลี่ เพื่อการท่องเที่ยว
รับเสื้อและสติ๊กเกอร์ ฟังกฎกติกาในการแข่งขัน และเริ่มปล่อยรถ

ศูนย์การค้าจังซีลอง ป่าตอง

14.00 – 17.30 น. -เปิดรับลงทะเบียนก่อนเข้างาน ครั้ง 2 ข้างศูนย์การค้าจังซีลอง รับเสื้อ และ สติ๊กเกอร์
(กรุณาติดสติ๊กเกอร์ ที่รถของท่าน ก่อนเข้างานมิฉะนั้นจะถือว่าท่านยังไม่ได้ลงทะเบียน)
และนำรถเข้างาน บริเวณเดอะพอร์ต (น้ำพุ) ฟังเพลงสบายๆ กับวงดนตรี รับเชิญ

17.00 – 22.00 น. - พิธีกรกล่าวเปิดงาน
- เชิญประธานกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการ
- กิจกรรมบนเวที
1. มอบรางวัลต่างสำหรับผู้แข่งขันเรลลี่
2. ประกวดรถสวยงาม (โดยโหวดจากผู้เข้ามาดูงานในศูนย์การค้า)
3. เล่นเกมส์ชิงของรางวัล
4. ประกวด Mr. & Ms Scooter
5. คอนเสิร์ต OK MOCCA

22.00 น. - พิธีกรกล่าวปิด

Submit "“Jungceylon Phuket Scooter Party 4  เลื่อนเป็นวันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2553" to Digg Submit "“Jungceylon Phuket Scooter Party 4  เลื่อนเป็นวันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2553" to del.icio.us Submit "“Jungceylon Phuket Scooter Party 4  เลื่อนเป็นวันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2553" to StumbleUpon Submit "“Jungceylon Phuket Scooter Party 4  เลื่อนเป็นวันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2553" to Google

Tags: ไม่มี Add / Edit Tags
Categories
Uncategorized

Comments