แก้วเบียร์ budweiser - Blogs - ThaiScooter.Com Forums
                                
View RSS Feed

americanantiques

แก้วเบียร์ budweiser

Rate this Entry
แก้วนี้ มาจากอเมริกา เป็นของสะสม แก้วหนัก ไม่มีรอยแตก สูงประมาณ 10นิ้ว กว้าง 3.5นิ้ว แก้วหนาประมาณ .5เซ็น ใบละ 1,000 baht
ทุกเวลา 086-085-1662
รูปขนาดเล็ก รูป      

Submit "แก้วเบียร์ budweiser" to Digg Submit "แก้วเบียร์ budweiser" to del.icio.us Submit "แก้วเบียร์ budweiser" to StumbleUpon Submit "แก้วเบียร์ budweiser" to Google

Tags: ไม่มี Add / Edit Tags
Categories
Uncategorized

Comments