กล้องดูสไลด์ - Blogs - ThaiScooter.Com Forums
                                
View RSS Feed

americanantiques

กล้องดูสไลด์

Rate this Entry
SAWYERS ยี้ห้อ view-master MADE IN USA
ทำจากเหล็ก สีดำและใช้ได้ ครับ กว้าง ประมาณ 4 นิ้ว สูงประมาณ3 นิ้ว และ หนาประมาณ 3นิ้ว
1000 baht สนใจติดต่อ ทุกเวลา 086-085-1662
รูปขนาดเล็ก รูป      

Submit "กล้องดูสไลด์" to Digg Submit "กล้องดูสไลด์" to del.icio.us Submit "กล้องดูสไลด์" to StumbleUpon Submit "กล้องดูสไลด์" to Google

Tags: ไม่มี Add / Edit Tags
Categories
Uncategorized

Comments