รถของเล่น - Blogs - ThaiScooter.Com Forums
                                
View RSS Feed

americanantiques

รถของเล่น

Rate this Entry
เก่ามาก ทำปี 1972 จาก ประเทศ อังกฤษ สูง 1นิ้ว ยาว 3นิ้ว กว้าง 1นิ้ว วัสดุทำมาจากเหล็ก ไม่มีสะหนิม เลย 700 baht มีมาก กว่านี้ รูปแบบไม่เหมือนกัน ถ้าสนใจ ติดต่อมาแล้ว จะส่งรูปไปให้ (หายากมากครับ สวนมากเป็นของ เอเชีย จีน หรือ ฮ่องกง)
รูปขนาดเล็ก รูป      

Submit "รถของเล่น" to Digg Submit "รถของเล่น" to del.icio.us Submit "รถของเล่น" to StumbleUpon Submit "รถของเล่น" to Google

Comments