ขายยามาฮ่าชิปปี้ - Blogs - ThaiScooter.Com Forums
                                
View RSS Feed

jasmink

ขายยามาฮ่าชิปปี้

Rate this Entry
แต่งใหม่ทั้งคัน และมีอะไหล่เดิมด้วย
Yamaha Chippy เครื่องเดิม รถทำสีใหม่ โคลงดำด้าน เฟรมส้ม
ขอขาย 15000 ต่อรองได้นิดหน่อย
โทร 0833300366 อยู่เชียงใหม่
รูปขนาดเล็ก รูป      

Submit "ขายยามาฮ่าชิปปี้" to Digg Submit "ขายยามาฮ่าชิปปี้" to del.icio.us Submit "ขายยามาฮ่าชิปปี้" to StumbleUpon Submit "ขายยามาฮ่าชิปปี้" to Google

Tags: ไม่มี Add / Edit Tags
Categories
Uncategorized

Comments