ขายรถอเมริกันคลาสสิคChrys ler New yorker 1963 - Blogs - ThaiScooter.Com Forums
                                
View RSS Feed

ฟลุ๊ค หน้าพระลานคลาสสิค

ขายรถอเมริกันคลาสสิคChrys ler New yorker 1963

Rate this Entry
ขายรถอเมริกันคลาสสิคChrysler New yorker 1963ทะเบียนแท้ เครื่อง2JZ ติดแก๊ส LPG
แม็กซี่ลวด พวงมาลัยซ้าย ภายในเดิมสวย

ราคา 255,000
ติดต่อ ร้านเมาน์เทร์น ฮอร์ส
T. 081-7801711

Submit "ขายรถอเมริกันคลาสสิคChrys ler New yorker 1963" to Digg Submit "ขายรถอเมริกันคลาสสิคChrys ler New yorker 1963" to del.icio.us Submit "ขายรถอเมริกันคลาสสิคChrys ler New yorker 1963" to StumbleUpon Submit "ขายรถอเมริกันคลาสสิคChrys ler New yorker 1963" to Google

Tags: ไม่มี Add / Edit Tags
Categories
Uncategorized

Comments