ขายฝาครอบล้อหลายรุ่น - Blogs - ThaiScooter.Com Forums
                                
View RSS Feed

oed-oed

ขายฝาครอบล้อหลายรุ่น

Rate this Entry
อ้างอิง ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ คุณโจ๋น อ่านข้อความ
ชุดนี้กี่บาทครับ โทร.มาบอกที 08-9998-9396 ไม่ค่อยได้เข้ามาดู คอมฯไม่ค่อยดี มีกี่ฝาครบ 4 ไหมครับ
มีคนจองแล้วถ็าเขาไม่เอ่าจะโทรบอก

Submit "ขายฝาครอบล้อหลายรุ่น" to Digg Submit "ขายฝาครอบล้อหลายรุ่น" to del.icio.us Submit "ขายฝาครอบล้อหลายรุ่น" to StumbleUpon Submit "ขายฝาครอบล้อหลายรุ่น" to Google

Tags: ไม่มี Add / Edit Tags
Categories
Uncategorized

Comments