รับซื้ออะไหล่เดิม sr ที่ไม่ใช้แล้วครับ ซื้อตามสภาพครับ ต้องเป็นของที่ใช้ได้ - Blogs - ThaiScooter.Com Forums
                                
View RSS Feed

srcafe500

รับซื้ออะไหล่เดิม sr ที่ไม่ใช้แล้วครับ ซื้อตามสภาพครับ ต้องเป็นของที่ใช้ได้

Rate this Entry
ไฟหน้าสภาพเป็นไงครับแตกหรือล้มมาหรือป่าวครับถ้าดีก ็1300
กรองเดิมมีตัวดักไอร์ด้วยป่าวครับถ้ามี500
ไมล์มีล้มป่าวครับตัวปรับไมล์หมุนได้ป่าวครับถ้าปกติ ดีก็1300
ตุ๊กตาเดิมพร้อมยางครบก็300
สวนอย่างอืนที่ไม่ใช่ของเดิมไม่รับครับ ราคาของให้ตามสภาพครับ
อ้างอิง ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ pattayaGANG อ่านข้อความ
ประมาณนี้พอได้ไหมครับ รบกวน pm ราคาซื้อแต่ละชิ้นให้ด้วยนะครับ

Submit "รับซื้ออะไหล่เดิม  sr ที่ไม่ใช้แล้วครับ ซื้อตามสภาพครับ ต้องเป็นของที่ใช้ได้" to Digg Submit "รับซื้ออะไหล่เดิม  sr ที่ไม่ใช้แล้วครับ ซื้อตามสภาพครับ ต้องเป็นของที่ใช้ได้" to del.icio.us Submit "รับซื้ออะไหล่เดิม  sr ที่ไม่ใช้แล้วครับ ซื้อตามสภาพครับ ต้องเป็นของที่ใช้ได้" to StumbleUpon Submit "รับซื้ออะไหล่เดิม  sr ที่ไม่ใช้แล้วครับ ซื้อตามสภาพครับ ต้องเป็นของที่ใช้ได้" to Google

Tags: ไม่มี Add / Edit Tags
Categories
Uncategorized

Comments