มาอนุรักษ์ภาษาไทยกันครับ - Blogs - ThaiScooter.Com Forums
                                
View RSS Feed

loong-sawasdee

มาอนุรักษ์ภาษาไทยกันครับ

Rate this Entry
เราเป็นคนไทย เราควรรักและหวงแหนความเป็นไทยและรักภาษาไทยของเรา กล่าวคือ ควรใช้ให้ถูกต้อง อย่าใช้ภาษาพูดมาเป็นภาษาเขียน หรือใช้ตามใจตนเอง การใช้ภาษาให้ถูกต้องเรียกว่า"อนุรักษ์ภาษาไทย" การใช้ภาษาไทยในอินเตอร์เนตนั้นถ้าส่งข้อความไปแล้ว ควรอ่านให้จบด้วย ถ้าพบว่ามีผิดพลาดก็ควรแก้ไขนะครับ

วันนี้ขอเสนอคำที่ถูกต้องคำหนึ่ง ดังนี้ครับ

- กรุงเทพฯ = หมายถึงกรุงเทพมหานคร ถ้าใช้ว่ากรุงเทพ = ธนาคารกรุงเทพ,มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สรุป ถ้าใช้อย่างสั้นๆ ต้องมีไปยาลย้อย (ฯ) ด้วยครับ


"เรามาช่วยกันอนุรักษ์ภาษาไทย"

ขออภัย : พิมพ์พลาดครับ ตั้งใจจะพิมพ์ไปยาลน้อย ครับ เอาตามที่แก้ไขและเอาตามที่ถูกต้องนะครับ

Submit "มาอนุรักษ์ภาษาไทยกันครับ" to Digg Submit "มาอนุรักษ์ภาษาไทยกันครับ" to del.icio.us Submit "มาอนุรักษ์ภาษาไทยกันครับ" to StumbleUpon Submit "มาอนุรักษ์ภาษาไทยกันครับ" to Google

Tags: ไม่มี Add / Edit Tags
Categories
Uncategorized

Comments