โครงc70แท้ๆ - Blogs - ThaiScooter.Com Forums
    
View RSS Feed

veerayuth77

โครงc70แท้ๆ

Rate this Entry
โครงc70 แท้ๆครับทำใหม่หมดเก็บงานทุกซอกทุกมุมครับเงาวับทุกซ อกทุกมุมครับมีบังโคลนและท่อใหม่ให้ครับสภาพตามรูปเล ยครับขอเปิดราคาที่10500ครับสนโทรมาคุยกันได้เรื่องร าคาก็โทรมาคุยกันได้ครับ0801897173โจ้ครับ
รูปขนาดเล็ก รูป    

Submit "โครงc70แท้ๆ" to Digg Submit "โครงc70แท้ๆ" to del.icio.us Submit "โครงc70แท้ๆ" to StumbleUpon Submit "โครงc70แท้ๆ" to Google

Tags: ไม่มี Add / Edit Tags
Categories
Uncategorized

Comments