ประเดิมชิ้นแรก วิทยุหุ่นโรมัน - Blogs - ThaiScooter.Com Forums
                                
View RSS Feed

Tuktuk Tippawan

ประเดิมชิ้นแรก วิทยุหุ่นโรมัน

Rate this Entry
วิทยุกุ้นโรมันของธนาคารกรุงเทพ ไม่มีฝาถ่าน มีเสียงออกนิดเดียว ต้องไปเช็คระบบไฟนิดนึง
ขอเสนอขาย 3,500บาท
รูปขนาดเล็ก รูป  

Submit "ประเดิมชิ้นแรก วิทยุหุ่นโรมัน" to Digg Submit "ประเดิมชิ้นแรก วิทยุหุ่นโรมัน" to del.icio.us Submit "ประเดิมชิ้นแรก วิทยุหุ่นโรมัน" to StumbleUpon Submit "ประเดิมชิ้นแรก วิทยุหุ่นโรมัน" to Google

Tags: ไม่มี Add / Edit Tags
Categories
Uncategorized

Comments