สอบถามครับ - Blogs - ThaiScooter.Com Forums
                                
View RSS Feed

คนเล่นC50

สอบถามครับ

Rate this Entry
คือว่าผมให้เฟสที่รับตามชุดโอนมาให้ พอได้มาเรียบร้อย แต่ว่าทางบ้านไม่ยอมให้ไปโอนรถน่ะ อ้างว่า ให้เฟสที่รับตามชุดโอนแบบนี้มันผิด ชุดโอนรถต้องเซ็นจากเจ้าของเดิมเท่านั้น แต่รถมันซื้อขายมาหลายคนและเจ้าของเดิมขายรถให้โดยไม ่ได้ทำเรื่องโอนรถให้กับคนที่ซื้อต่อคนแรกๆน่ะ พอลองค้นหาร้านที่รับต่อพรบ ภาษี จดทบ.ใหม่ โอนรถ แจ้งย้าย ทำเรื่องโอนรถให้น่ะ แล้วผมมีแค่ชุดโอนบัตรปชช.อย่างเดียวน่ะ เขาจะรับทำไหมครับ อยากให้มันจบๆไป รถผมจะได้ต่อภาษีและมีทะเบียนเป็นชื่อผม ผมจะได้ขี่ไปทริปที่อื่นแบบไม่ต้องวิ่งแบบเลี่ยงๆอีก น่ะครับ

Submit "สอบถามครับ" to Digg Submit "สอบถามครับ" to del.icio.us Submit "สอบถามครับ" to StumbleUpon Submit "สอบถามครับ" to Google

Comments