ขายไม้แผ่นเก่า
กว้าง 25 Cm ยาว 494 Cm หนา 2 นิ้ว จำนวน 3 แผ่น
กว้าง 25 Cm ยาว 374 Cm หนา 2 นิ้ว จำนวน 2 แผ่น
ขายเหมา 5 แผ่น 4500.- สินค้าอยู่พระราม 3 ช่องนนทรี...