สปริ้นท์ 150 หล่อๆ เครื่องแน่น ไฟสว่าง มีจองแถมมากมาย ราคาที่ 210,000 บาท
มีทะเบียน เลขตรง ทะเบียนไม่ขาด
ติดต่อได้ที่ 0620103928
ไลน์ไอดี leelyulo