ของผมเก่าๆ เน่าๆ คันนึงครับ ^^
พักหลังสตาร์ทไม่ติด งานก็ยุ่งจนไม่มีเวลาเอาไปทำ
จอดทิ้งไว้ครึ่งปี ตอนนี้ลาออกเรียบร้อย กำลังชุบชีวิตอยู่อู่ครับ ts35

4894131
4894132