ใครเป็นขาประจำ YOUTUBE บ้าง?

มีโอกาสได้เห็นการเผยแพร่เรื่องราว ที่ลบหลู่ดูหมิ่นพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราคนไทยบ้างไห ม?
มีทั้งเรื่องราวที่บิดเบือน เป็นเท็จ ใช้ภาพและถ้อยคำที่ไม่เหมาะสม
ที่เชื่อว่าพวกเราคนไทยคงจะรับไม่ได้ และยอมไม่ได้

ภาครัฐก็พยายามเจรจา ชี้แจง ขอร้อง และพยายามทุกวิถีทางแล้ว ที่จะให้นำสิ่งที่ไม่เหมาะสม
และเป็นเท็จเหล่านั้นออกเสีย แต่ก็ไม่ได้รับการตอบสนองจาก YOUTUBE แต่อย่างใด

การปิด YOUTUBE ก็คงทำให้มีเพียงคนไทย
ในประเทศไทยเท่านั้น ที่ไม่ได้เห็น
ในขณะที่ทั้งโลกก็ยังรับข่าวสารที่ผิดๆอยู่
โดยที่ไม่มีใครเข้าไปแก้ไขอะไรได้
เราจะยอมให้เป็นแบบนี้ต่อไปหรือ?

หากคุณเป็นหนึ่งในพลัง ที่จะร่วมกันหาทางช่วยปกปักษ์ป้องกันสิ่งที่
เลวร้ายแบบนี้ไม่ให้แพร่หลายไปอย่างผิดๆอีกต่อไป และร่วมกันทำ
อะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อพระเจ้าอยู่หัวของคนไทย
ให้เข้าไปพบกันที่ www.webmaster.or.th/youtube
ทิ้ง e-mail address และความเห็นของคุณไว้
เราอาจสามารถหยุดยั้งเรื่องนี้ร่วมกันได้ หากพวกเรามีจำนวนมากพอ
แต่... เรามีเวลาถึงวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคมนี้เท่านั้น!