ดีคะ....ชื่อแพรนะคะ................ขอเป็นส่วนหนึ่ง ใน Lady Classic Clubด้วยนะคะ